Behandelingen

>
Behandelingen

Aan de hand van onze bevindingen en uw vragen zullen wij aanbevelingen doen en raad geven. Door de persoonlijke benadering en aangepaste aanbevelingen en raad (adviezen) op uw behoeften bieden wij u hulp.

Dit is een vraaggesprek waarin wij samen met u specifieke vragen behandelen. Deze vragen kunnen gaan over uw gezondheid, maar ook of er sprake is van angst voor een mondhygiënische behandeling. De anamnese wordt bij ons altijd mondeling afgenomen en schriftelijk gedocumenteerd. Door het afnemen van de diverse vraaggesprekken voorkomen wij onaangename verrassingen tijdens de behandelingen en weten wij waar rekening mee te houden tijdens een behandeling.

In de mond zijn slechte- en goede bacteriën aanwezig die een evenwicht vormen. Als er een verschuiving optreedt van dit evenwicht naar meer slechte bacteriën kan dit leiden tot tandvleesontstekingen (gingivitis of parodontitis), slechte adem (halitose) en gaten in de tanden en kiezen (cariës). Door een test uit te voeren (op indicatie) krijgen wij inzicht in welke bacteriën zich in de mond bevinden. Zo kan er een juiste diagnose worden gesteld: een juiste behandeling met een gezond eind resultaat.

De tanden en kiezen kunnen verkleurd raken. Deze verkleuringen komen tot stand door bijvoorbeeld kleurstoffen vanuit voedingsmiddelen. Door een bleekbehandelingen van de tanden en kiezen kunnen deze verkleuringen worden verminderd. Uw tanden en kiezen worden lichter en dus witter. Voordat wij een bleekbehandeling bij u kunnen toepassen vindt er een mondonderzoek plaats om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Ook is het bespreken en het bekijken van een juiste teint wit belangrijk om een tevreden resultaat te behalen.

DPSI is een afkorting voor Dutch Periodontal Screening Index. Deze screening is er om de gezondheid van het tandvlees en de andere steunweefsels te controleren in de mond. Deze score geeft globaal de situatie in uw mond aan. Er kunnen 4 verschillende scores worden toegekend. Met behulp van een meetinstrument wordt deze score bepaald.

Fluoride wordt ingezet om cariës (gaten in de tanden en kiezen) te voorkomen. Wanneer fluoride wordt toegepast maakt dit het glazuur van de tanden en kiezen harder. Op deze manier wordt de tand en/of kies beschermd tegen het ontstaan van gaten. Fluoride zit in vele tandpasta’s. Wanneer het risico op het krijgen van cariës laag is, zal het tweemaal daags poetsen met een fluoride tandpasta voldoende zijn. Mocht er sprake zijn van een gemiddeld of een hoog risico op cariës kan een extra toepassing van fluoride uitkomst bieden om dit risico te verlagen. Deze fluoride toepassing ookwel fluoride applicatie bestaat bij ons uit een gel waarin er keuze is uit diverse smaken. De fluoride wordt aangebracht met een kwast op de tanden en kiezen.

Het doel van instructie is het voorkomen van tandvleesontstekingen en het ontstaan van een gat in de tand en/of kies. Er is vaak de aanname dat een slecht gebit in de familie zit en dat dit wordt overgedragen van ouder op kind. Goed nieuws: dit is zeker niet het geval! Met een juiste instructie die op maat wordt gemaakt, aangepast op uw mond en uw behoeften bewaken wij de mondgezondheid en zijn gaten in de tanden en kiezen en tandvleesontstekingen verleden tijd. Bij het krijgen van een instructie kunt u denken aan het aanleren van het gebruik van ragers of het gebruik van een juist mondspoelmiddel.

Door deze test af te nemen wordt tandplaque duidelijk zichtbaar gemaakt. Zo wordt er in één blik duidelijk waar de aandacht met het poetsen en/of interdentaal hulpmiddel naar uit moet gaan om opeenhoping van tandplaque te voorkomen.

De kleurtest wordt uitgevoerd met een watje dat gedrenkt is in kleurstof. Het watje wordt langs de tanden en kiezen gehaald en zo wordt de kleurstof aangebracht. Vervolgens wordt er gespoeld met water en na het spoelen wordt de mond bekeken. Indien er nog tandplaque aanwezig is wordt deze zichtbaar door de kleurstof.

Het verwijderen van tandplaque en verwijderen van aanslag op de tanden en kiezen is wat door middel van polijsten wordt gedaan. Het polijsten vindt plaats door een borstel in combinatie met een polijstpasta. Afhankelijk van de hardheid en hoeveelheid van de aanslag wordt er een keuze gemaakt voor een borstel in combinatie met een polijstpasta.

Wanneer er sprake is van een gat (cariës) in de tand en/of kies zal preparatie plaatsvinden. De tand en/of kies zal gereed gemaakt worden door het geïnfecteerde weefsel te verwijderen zodat er vervolgens een vulling geplaatst kan worden.

Een restauratie vindt plaats na een preparatie. Het houdt in dat wij een tand en/of kies herstellen naar vroegere toestand. Dit wordt gedaan door een keuze van een vulmateriaal aangepast op uw mond.

Scaling en rootplanning vindt plaats wanneer er sprake is van parodontitis (een vergevorderde en ernstige tandvleesontsteking). Om deze vorm van ontsteking te behandelen is een reiniging onder het tandvlees (scaling en rootplanning) noodzakelijk. Het reinigen wordt uitgevoerd met behulp van elektrische apparatuur en handinstrumentarium.

Scaling ofwel het verwijderen van tandsteen gebeurt ook boven het tandvlees. Het reinigen wordt uitgevoerd met behulp van elektrisch apparatuur en handinstrumentarium. Door het tandsteen tijdig te verwijderen verminderen wij de opeenhoping van tandplaque en voorkomen wij een ontsteking aan het tandvlees. Indien er al sprake is van ontstoken tandvlees verwijderen wij eerst het tandsteen.  Onder invloed van een juiste mondhygiëne en het regelmatig verwijderen van tandsteen voorkomen en genezen wij ontstoken tandvlees.

Het afdichten van putten en groeven in de kiezen noemen wij sealen. Om het gebit te beschermen tegen het ontstaan van gaten kan geseald worden. Deze bescherming bieden wij door een behandeling in te zetten. De behandeling start door het reinigen van de kiezen met behulp van een polijstborstel. Uiteindelijk wordt er een kunststoflak aangebracht waardoor de putten en groeven worden opgevuld.

Bij Alles over de Mond maken wij altijd eerst een afweging of sealen een noodzaak is.

Met een juiste voeding krijgen bacteriën, die zich in de tandplaque bevinden, kans om gaten in de tanden en/of kiezen te maken en tandvleesproblemen te veroorzaken. Indien nodig wordt er een voedingsdagboek geïntroduceerd en vervolgens geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kunnen er aanpassingen in de drink- of eetgewoonten worden geadviseerd om zo de (mond)gezondheid te bewaken.

De voorlichting bestaat uit het verstrekken van informatie over uw mondsituatie. Dit wordt uitgevoerd door een duidelijke mondelinge omschrijving te geven over de mond ondersteund met beeldmateriaal. Zo bent u te allen tijde op de hoogte van uw mondsituatie en wordt er tegelijkertijd Bewustwording gecreëerd. U inzicht laten krijgen in uw mondsituatie en daarbij kenbaar maken of iets u helpt of juist niet. De belangrijkste reden hiervoor is om mondproblematiek te voorkomen en de mondgezondheid te bewaken.

Samenwerken aan een gezonde mond?

Bel ons of maak vandaag nog een afspraak

Chat openen
1
Beste bezoeker,

Onze WhatsApp service is ook buiten openingstijden te gebruiken. Heeft u nog geen reactie ontvangen dan is uw afspraak/afmelding nog niet bevestigd.